Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

TRUNG TÂM THÔNG TIN

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017
Media

Giới thiệu dịch vụ

CÁC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN

Các Dịch vụ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

1. Dịch vụ Thông tin chỉ số giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp:

Dịch vụ thông tin chỉ số giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thông qua Phần mềm Bộ chỉ số (dịch vụ không sử dụng ngân sách nhà nước).

- Người sử dụng đăng ký tài khoản và truy cập qua internet bằng máy tính hoặc điện thoại thông minh, máy tính bảng để khai thác các thông tin, số liệu cần thiết, cụ thể:

            + Các chỉ số giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp theo ngành, lĩnh vực (Công nghiệp, nông nghiệp, năng lượng, tài chính, công nghệ và hạ tầng).

            + Các nhóm chỉ số về các khía cạnh của doanh nghiệp:

* Tình hình sản xuất kinh doanh

* Tình hình tài chính doanh nghiệp

* Lao động, thu nhập

* Đầu tư của doanh nghiệp

* Chất lượng quản trị

Giá dịch vụ tùy theo mức độ khai thác, truy cập của người sử dụng, được xác định theo nguyên tắc thỏa thuận theo quy định của pháp luật.

2. Dịch vụ tư vấn

  • Tư vấn xây dựng Kế hoạch/Chiến lược triển khai công nghệ thông tin (CNTT);
  • Tư vấn đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp;
  • Tư vấn an toàn, an ninh CNTT (chính sách, tổ chức, quy trình, hệ thống…) theo tiêu chuẩn hiện đại, phù hợp;
  • Tư vấn quản trị, quản lý CNTT (cấu trúc quản trị, nhân lực và tổ chức, tài nguyên, danh mục CNTT, rủi ro CNTT, tuân thủ, phòng chống thảm họa CNTT…);
  • Tư vấn xây dựng khung tham chiếu cho hoạt động mua sắm, phát triển, triển khai hệ thống CNTT;
  • Tư vấn xây dựng khung tham chiếu cho hoạt động vận hành, hỗ trợ hệ thống CNTT;
  • Tư vấn ứng dụng một/một số quy trình ITIL trong hoạt động cung cấp dịch vụ CNTT nội bộ/out source của đơn vị;
  • Tư vấn quản trị rủi ro chung (CNTT và các lĩnh vực khác) cho doanh nghiệp.

Sản phẩm đầu ra là các báo cáo và khuyến nghị với doanh nghiệp về an toàn, an ninh mạng.

3. Xây dựng và triển khai các phần mềm ứng dụng

- Trung tâm Thông tin sẽ tìm kiếm khách hàng và sẵn sàng nhận xây dựng và triển khai các phần mềm ứng dụng theo yêu cầu của doanh nghiệp.

4. Các dịch vụ khác theo yêu cầu của doanh nghiệp.

- Hợp tác tổ chức Hội thảo hoặc các chương trình đào tạo theo các chuyên đề về chuyển đổi số/ứng dụng công nghệ 4.0 trong các Tập đoàn/Tổng công ty do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu.

- Hợp tác thông tin tuyên truyền theo quy định.

 

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này