Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

TRUNG TÂM THÔNG TIN

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017
Media

Đại hội Đại biểu Đảng bộ VRG nhiệm kỳ 2020 - 2025

17/08/2020

Trong 2 ngày 17 -18/8, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ VRG lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tập đoàn đã nỗ lực đoàn kết vượt qua khó khăn, với quyết tâm, kinh nghiệm và sự sáng tạo đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ do Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII đề ra. Đảng bộ tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, trọng tâm là xây dựng và hoàn thành nhiệm vụ cơ cấu lại Tập đoàn, đặc biệt đã hoàn thành công tác cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn, 20 công ty TNHH MTV, 4 đơn vị sự nghiệp và chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ ngày 1/6/2018 và niêm yết trên HOSE.

Đảng bộ tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tiết giảm chi phí, hạ giá thành, đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách nhà nước; vốn nhà nước tiếp tục được bảo toàn và phát triển.

Toàn cảnh Đại hội

Với sự chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành, cũng như Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, cùng với các chương trình hành động sáng tạo, cụ thể nên các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh cả nhiệm kỳ đều cơ bản đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Với tổng doanh thu đạt 109.779 tỷ đồng; tổng lợi nhuận 20.525 tỷ đồng, vượt 8,26%; nộp ngân sách 14.479 tỷ đồng, vượt 93%; tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu 7,16%; thu nhập bình quân trên 7 triệu đồng/người/tháng. Tập đoàn tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách đối với Nhà nước; bảo đảm quyền lợi của cổ đông; chăm lo ổn định đời sống công nhân lao động.

Tập đoàn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt công tác an ninh quốc phòng, giữ vững an ninh cính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc nơi có đơn vị cao su đứng chân, góp phần xây dựng mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa Việt Nam với Lào và Campuchia.

Trong thời gian tới, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ VRG nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tập đoàn sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo, tiên phong gương mẫu và sức chiến đấu của tổ chức đảng và từng đảng viên; tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII của Đảng.

Đảng bộ tập đoàn sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thành viên trong toàn Tập đoàn chủ động, đẩy nhanh sắp xếp, đổi mới, nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh của doanh nghiệp; tăng cường hiệu lực quản lý doanh nghiệp; nâng cao đời sống người lao động; thực hiện tốt nhiệm vụ là nòng cốt, giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; hoàn thành thắng lợi các mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác của Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Y Thanh Hà Niêkđam – Uỷ viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Y Thanh Hà Niêkđam - Uỷ viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá cao kết quả của Đảng bộ Tập đoàn trong nhiệm kỳ 2015 - 2020: “Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương, tôi ghi nhận và biểu dương Đảng bộ Tập đoàn đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp. Tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng ủy Khối; chủ động đề ra các định hướng, giải pháp phù hợp trong điều hành, quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động”.

Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Y Thanh Hà Niêkđam cũng đề nghị Đảng bộ Tập đoàn tiếp tục thực hiện sáng tạo, có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; cụ thể hoá các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, quyết liệt trong hành động, đề cao kỷ cương đi liền với trách nhiệm; xây dựng Tập đoàn phát triển bền vững; quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần xứng đáng vào sự phát triển của các doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương và đất nước.

Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Khóa IX nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn khóa IX gồm 24 đồng chí. Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn gồm 8 đồng chí, đồng chí Trần Công Kha - Phó Tổng Giám đốc VRG được bầu làm Bí thư Đảng ủy, đồng chí Lê Thanh Hưng - Phó Tổng Giám đốc VRG và đồng chí Hà Văn Khương - Thành viên HĐQT VRG được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy. Uỷ ban kiểm tra gồm 5 đồng chí, đồng chí Trần Thanh Phụng - Phó Tổng Giám đốc VRG được bầu làm chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

PV

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này