Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

TRUNG TÂM THÔNG TIN

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017
Media

Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ

06/01/2021

CMSC Đây là nhận xét của đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), diễn ra sáng 6/1, tại TP.Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đại diện lãnh đạo Vụ Nông nghiệp, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tổng hợp, Văn phòng và Trung tâm Thông tin (Ủy ban); đại diện lãnh đạo các Ban của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Công Kha - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, cho biết: Năm 2020, ngành cao su tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức vì kinh tế thế giới tăng trưởng chậm so với dự báo và tiềm ẩn yếu tố khó lường do tình hình đại dịch Covid-19 kéo dài đã tác động mạnh đến nền kinh tế toàn cầu, cộng với sự tác động lớn của biến đổi khí hậu, thiên tai bão, lũ xảy ra liên tiếp đã ảnh hưởng đáng kể đến năng suất, sinh trưởng của vườn cây kinh doanh, việc cạnh tranh thương mại giữa các nước lớn… thị trường tiêu thụ cao su, các sản phẩm công nghiệp, sản phẩm gỗ... diễn tiến không thuận lợi, thiếu ổn định đã tác động không nhỏ đến doanh thu, lợi nhuận của Tập đoàn.

Được sự quan tâm chỉ đạo, định hướng phát triển của Đảng và Chính phủ, cùng với sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ủy Ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, sự hỗ trợ của các Bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương, Đảng bộ Tập đoàn đã nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, thực hiện nhiều giải pháp với nhiều đổi mới phù hợp với tình hình thực tiễn trong từng giai đoạn để đưa Tập đoàn vượt qua khó khăn và đã đạt được kết quả nhất định trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất - kinh doanh có lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước; duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các cổ đông.

Hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Tại hội nghị, đồng chí Hà Văn Khương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VRG đã báo cáo tổng kết công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, trong năm 2020, Đảng ủy VRG đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 gắn với duy trì ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Nhằm nỗ lực ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh lây lan, Đảng ủy, HĐQT và Ban điều hành Tập đoàn xác định công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện nghiêm túc các Công văn các Chỉ thị của Chính phủ và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Năm 2020, trên cơ sở nhận định và đánh giá những khó khăn và thuận lợi, thách thức và cơ hội, Đảng uỷ Tập đoàn đã đề ra các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện việc quản lý, điều hành phù hợp với tình hình thực tế. Cùng với tập thể cán bộ, Đảng viên và người lao động toàn Tập đoàn chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thực hiện nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về kế hoạch sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách. Tiếp tục đưa Tập đoàn phát triển ổn định, bền vững, bảo toàn – phát triển vốn Nhà nước và đảm bảo lợi ích cao nhất của cổ đông.

Nỗ lực thực hiện nhiệm vụ

Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành cao su, Đảng bộ VRG tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để Đảng viên và công nhân, viên chức, người lao động toàn VRG chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn.

Đảng ủy Tập đoàn đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 -2025. Chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước Tập đoàn lần thứ V (2020 -2025), tổ chức thành công Hội thi “Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su” lần thứ XII… Đảng ủy Tập đoàn triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết, chủ động, sáng tạo và quyết liệt, bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ VIII và IX.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên thông qua việc tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai kịp thời, đầy đủ các Kết luận, nghị quyết Hội nghị lần thứ X, XI khóa XII, các Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Trung ương, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo tổ chức và tham dự hội nghị thông tin chuyên đề, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, cấp quản lý.

Công tác kiểm tra giám sát luôn được Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy VRG và các cấp ủy cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo. Cấp ủy các cấp ngày càng nâng cao nhận thức và tăng cường việc quán triệt nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Công tác dân vận và lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể luôn được Đảng ủy VRG quan tâm thực hiện.

Trong năm 2020, Đảng bộ VRG đã kết nạp 68 Đảng viên mới (vượt 21,5% kế hoạch); 31/31 cơ sở Đảng và 1.054 Đảng viên thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng nghiêm túc, đúng quy định và đạt yêu cầu.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả rất đáng ghi nhận của cấp ủy, tập thể lãnh đạo, người lao động Tập đoàn: Phát huy những thế mạnh, đồng thời khắc phục mọi khó khăn, thách thức, tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 và ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, Đảng ủy Tập đoàn đã thực hiện tốt vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, góp phần tích cực vào thành công chung của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2020.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Tập đoàn đã triển khai bài bản, nề nếp các mặt công tác xây dựng Đảng, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng tại doanh nghiệp nhà nước. Trên cơ sở đó, đã đề ra các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, bảo đảm môi trường sinh thái; ổn định việc làm và đời sống cho người lao động, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, Tây Bắc, vùng sâu, vùng xa và đồng bào trong vùng có dự án trồng cao su tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Campuchia.

Năm 2021 tiếp tục là năm khó khăn với ngành nông nghiệp VN về thời tiết, thị trường, tình hình chính trị thế giới… dẫn đến những biến số khó lường. Đảng bộ VRG phải chuẩn bị những giải pháp ứng phó linh hoạt, kịp thời. Xây dựng, triển khai các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường công tác phát triển Đảng viên, nhất là Đảng viên là công nhân trực tiếp, công nhân người đồng bào dân tộc, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm cũng đề nghị năm 2021 Đảng bộ VRG tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể:

“Một là, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao và phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Hai là, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Ba là, tiếp tục lãnh đạo thực hiện công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo về lý luận chính trị đối với cấp ủy viên và cán bộ lãnh đạo quản lý; đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, kiện toàn nhân sự giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn tại Đại hội đồng cổ đông tổ chức vào Quý I năm 2021. Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức Đảng và Đảng viên. Năm là, tập trung lãnh đạo thực hiện cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp sát với thực tiễn của Tập đoàn, các doanh nghiệp thành viên nhằm đạt được kết quả toàn diện cả về công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh. Tôi thực sự tin tưởng rằng Đảng bộ Tập đoàn sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết thống nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và sản xuất kinh doanh năm 2021” - đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, nhấn mạnh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch Hội đồng quản trị VRG đề nghị các đơn vị tiếp tục chủ động xây dựng kịch bản điều hành, quản lý riêng, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình. Đặc biệt, các đơn vị cần phải đảm bảo thu nhập cho người lao động, quan tâm, hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, cần thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình tư tưởng của Đảng viên, người lao động toàn Tập đoàn và kịp thời động viên tuyên truyền, định hướng, tạo sự đồng thuận trong Đảng viên, thực hiện Nghị quyết với các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, của Tập đoàn để cùng đơn vị phát huy truyền thống vẻ vang của ngành cao su; đề cao trách nhiệm, tinh thần tự lực tự cường, chung sức chung lòng vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh năm 2021…

Nhân dịp này, Đảng ủy Tập đoàn đã khen thưởng 6 cơ sở Đảng đạt thành tích trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2020, 3 chi bộ đạt thành tích trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm (2016 – 2020), 5 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (2016 - 2020).

*Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch Hội đồng quản trị VRG phát biểu
Đồng chí Huỳnh Văn Bảo – Ủy viên Ban Thường vụ, Tống giám đốc VRG thông qua dự thảo Nghị quyết Lãnh đạo nhiệm vụ chính trị năm 2021 của Đảng bộ Tập đoàn
5 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (2016 – 2020) được Đảng ủy VRG khen thưởng

P.V

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này