Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

TRUNG TÂM THÔNG TIN

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017
Media

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam: Chủ động xây dựng 3 kịch bản ứng phó

06/04/2020

Tại cuộc họp đánh giá tác động, ảnh hưởng của dịch Covid -19 đến kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch Hội đồng quản trị VRG chỉ đạo xây dựng 3 kịch bản nhằm đối phó hiệu quả với tình hình dịch bệnh Covid -19 dự kiến kéo dài, phạm vi ảnh hưởng trên diện rộng trong và ngoài nước.

Từng nhóm ngành chủ động xây dựng các kịch bản phù hợp ứng phó với khó khăn

Phòng chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm

VRG đánh giá tác động của dịch bệnh Covid -19 là rất nghiêm trọng, tác động to lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh chung và từng nhóm ngành, lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn. VRG yêu cầu Công ty mẹ VRG, các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban bí thư, Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW, chính quyền địa phương các cấp và ngành y tế về đảm bảo an toàn, phòng chống hiệu quả dịch Covid -19. Người đứng đầu các đơn vị trực thuộc toàn Tập đoàn cần chủ động, tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ trong phòng chống dịch bệnh.

Hạn chế tổ chức cuộc họp, sự kiện và hoạt động tập trung đông người khi không thực sự cần thiết; nghiêm cấm việc tổ chức tham quan, du lịch, học tập nước ngoài trong tình hình dịch diễn biến phức tạp. Các chương trình công tác tại nước ngoài nếu thật sự cấp bách phải có ý kiến của lãnh đạo Tập đoàn.

Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng yêu cầu xây dựng 3 kịch bản khác nhau nhằm đối phó hiệu quả với tình hình dịch bệnh Covid -19 dự kiến kéo dài, phạm vi ảnh hưởng trên diện rộng trong và ngoài nước. Theo đó, thứ nhất, kịch bản điều hành nếu dịch kéo dài đến tháng 6/2020. Thứ hai, kéo dài đến tháng 9/2020. Và thứ ba, đến tháng 12/2020 hoặc sang năm 2021. Thường xuyên báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh, các tác động của dịch để xem xét chỉ đạo kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, trên cơ sở kịch bản điều hành của Tập đoàn, yêu cầu các đơn vị thành viên theo từng nhóm ngành chủ động xây dựng các kịch bản phù hợp với thực tiễn.

Tổ chức thực hiện kịp thời các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tăng cường sản xuất, kinh doanh hiệu quả, liên hệ, phối hợp với các bộ ngành Trung ương, địa phương, nghiên cứu đề xuất các giải pháp, cơ chế phù hợp để Chính phủ xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Tập đoàn và các đơn vị thành viên dưới tác động, ảnh hưởng của dịch Covid -19 theo tinh thần Chỉ thị số 11/ CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ thị, chỉ đạo khác liên quan.

Tăng cường quản lý đầu tư, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản xuất

Về các giải pháp cụ thể, ngoài đẩy mạnh công tác tiêu thụ, cần tổ chức thực hiện khai thác hiệu quả, đảm bảo sản lượng khai thác đạt và phấn đấu vượt kế hoạch 360.000 tấn mủ. Thực hiện mọi giải pháp đảm bảo tiền lương, thu nhập NLĐ nhằm duy trì, ổn định lực lượng khai thác mủ, là cơ sở quan trọng để hoàn thành kế hoạch sản lượng, kế hoạch tiêu thụ và các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh khác. Tổ chức thực hiện mọi giải pháp về cơ chế thị trường, đảm bảo công tác thanh lý, tiêu thụ gỗ cao su đạt hiệu quả theo kế hoạch được duyệt, thỏa thuận.

Yêu cầu các đơn vị tạm dừng các hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020, trừ các hạng mục đã triển khai dở dang, tăng cường quản lý đầu tư, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản xuất. Về nhóm lĩnh vực gỗ tinh chế, yêu cầu các công ty có giải pháp về sản phẩm, thị trường trong ngắn hạn và dài hạn, đảm bảo phát triển bền vững. Về lĩnh vực khu công nghiệp, thực hiện giải pháp khai thác hiệu quả hoạt động trên cơ sở hỗ trợ các đối tác đang thuê đất, khai thác tối đa diện tích chưa lấp đầy hoặc triển khai nhanh, hiệu quả các diện tích mở rộng trong thời gian tới. Tiếp tục triển khai hiệu quả tiếp thị, thu hút đầu tư nhằm tận dụng tối đa làn sóng dịch chuyển đầu tư của các doanh nghiệp từ Trung Quốc sang Việt Nam. Đối với sản phẩm công nghiệp cao su, tiếp tục nghiên cứu, triển khai hiệu quả hoạt động từng đơn vị, tập trung tổ chức sản xuất và tiêu thụ tối đa các sản phẩm đang có nhu cầu lớn hiện nay như găng tay y tế, dây cu-roa, cao su kỹ thuật…

P.V (tổng hợp)

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này