Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

TRUNG TÂM THÔNG TIN

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017
Media

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam: Phát huy tinh thần “Phú Riềng Đỏ” để hoàn thành mục tiêu kép

06/01/2021

Ngày 6/1/2021, tại TP.Hồ Chí Minh, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Vụ Nông nghiệp, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tổng hợp, Văn phòng và Trung tâm Thông tin (Ủy ban); đại diện lãnh đạo các Ban của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Hoàn thành mục tiêu kép năm 2020

Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2020, ông Huỳnh Văn Bảo – Tổng giám đốc VRG cho biết, Tập đoàn đã khẩn trương, quyết liệt thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 theo các chỉ tiêu đã được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thỏa thuận và Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 giao trong bối cảnh khó khăn về đại dịch Covid-19, thiên tai (đặc biệt tại khu vực miền Trung), cuộc chiến thương mại giữa các nước lớn… đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Với nỗ lực và quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị trên mọi lĩnh vực trong bối cảnh rất nhiều khó khăn như đã nêu trên, năm 2020 Tập đoàn đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao về sản lượng, tài chính; nguồn vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển; đóng góp nguồn thu cho ngân sách nhà nước; đảm bảo nguồn chi trả cổ tức cho cổ đông; ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động. Với tinh thần đó, tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển Tập đoàn bền vững dựa trên 3 trụ cột: Phát triển kinh tế –  Bảo vệ môi trường –  Trách nhiệm xã hội.

Cụ thể, trong năm 2020, VRG đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, trong đó, hoàn thành vượt mức sản lượng với 365.380 tấn mủ cao su, vượt chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội Đồng cổ đông. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 23.032 tỷ đồng, vượt gần 3% so với năm 2019. Tổng lợi nhuận trước thuế 4.955 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Tổng lợi nhuận sau thuế 3.965 tỷ đồng. 

Riêng Công ty mẹ, tổng doanh thu ước đạt 4.071 tỷ đồng, vượt gần 14% so với kế hoạch đề ra, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 2.962 tỷ đồng, vượt 15% kế hoạch, tổng lợi nhuận sau thuế 2.723 tỷ đồng. 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch Hội đồng quản trị VRG cho biết, năm 2020, Tập đoàn phải đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thiên tai bão lũ đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Trên cơ sở nhận định và đánh giá những khó khăn và thuận lợi, thách thức và cơ hội, VRG đã đề ra các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện việc quản lý, điều hành phù hợp với tình hình thực tế.

Tập thể cán bộ và người lao động toàn Tập đoàn đã chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thực hiện nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về kế hoạch sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách, hoàn thành xuất sắc mục tiêu kép vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 vừa duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi nhuận, duy trì việc làm, thu nhập cho người lao động và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. Kết thúc năm 2020, Tập đoàn đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

“Đạt được kết quả trên đó là nhờ sự nỗ lực vượt bậc của toàn thể người lao động toàn Tập đoàn, đã ra sức thi đua với từng tấn mủ vượt, sự chung sức đồng lòng đoàn kết với tinh thần Phú Riềng Đỏ, với truyền thống 91 năm hào hùng. Lãnh đạo Tập đoàn trân trọng ghi nhận công sức cống hiến của toàn thể người lao động các đơn vị sau 1 năm vượt qua nhiều khó khăn thử thách” – ông Trần Ngọc Thuận khẳng định.

Về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021, Tập đoàn phấn đấu kế hoạch hợp nhất toàn Tập đoàn có doanh thu và thu nhập khác khoảng 27.100 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất 5.700 tỷ đồng, doanh thu riêng Công ty mẹ – Tập đoàn 4.610 tỷ đồng và lợi nhuận riêng 2.900 tỷ đồng.

Để thực hiện được các chỉ tiêu trên, ngay từ năm 2020, Tập đoàn đã triển khai 9 các giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung đẩy mạnh xúc tiến thương mại, khai thác, mở thêm thị trường mới, đặc biệt là tăng cường tỷ lệ bán cho các đơn vị trực tiếp sản xuất cả trong và ngoài nước. Tăng cường công tác thu mua để tăng doanh thu và đảm bảo tiền lương cho công nhân, cũng như thực hiện vai trò dẫn dắt, điều tiết thị trường. Các đơn vị mới có vườn cây khai thác chủ động tìm kiếm thị trường, hợp tác, học hỏi các công ty lớn và tuân thủ hướng dẫn của Tập đoàn trong công tác tiêu thụ, quản lý chất lượng sản phẩm.

Ủy ban đồng hành cùng Tập đoàn tháo gỡ khó khăn, đảm bảo hiệu quả tăng trưởng

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Cảnh – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động VRG trong năm 2020. Theo đó, VRG đã hoàn thành mục tiêu kép vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 vừa kiên trì, bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh được Ủy ban chấp thuận và không điều chỉnh kế hoạch mặc dù gặp nhiều khó khăn, đảm bảo lợi nhuận, duy trì việc làm, thu nhập cho người lao động và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

“Điều đó thể hiện sự nỗ lực vượt bậc của tập thể ban lãnh đạo, ban điều hành, Tổ đại diện vốn nhà nước tại Tập đoàn cùng toàn thể người lao động trong toàn Tập đoàn, đã quyết tâm, đồng lòng, đoàn kết, sáng tạo, phát huy truyền thống 91 năm hào hùng, tinh thần “Phú Riềng Đỏ” của ngành cao su để đạt được thành tích tốt đẹp” – Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh nhận định.

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2021 được dự báo còn nhiều khó khăn thách thức, đại dịch Covid 19 vẫn đang tiếp diễn, biến động về địa chính trị trên thế giới; do cạnh tranh thương mại, xuất hiện các rào cản bảo hộ mới; thời tiết khí hậu biến đổi khó lường. Để tiếp nối truyền thống vẻ vang mà Tập đoàn đã đạt được, đồng thời vượt qua các thách thức, khó khăn phía trước, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh đề nghị VRG khẩn trương hoàn thiện, trình Ủy ban phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021 của Tập đoàn trên cơ sở đánh giá đầy đủ chính xác kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và dự kiến thị trường năm 2021, có giải pháp cụ thể đối với từng ngành nghề, lĩnh vực hoạt động chính của Tập đoàn.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh giao nhiệm vụ cho VRG kiện toàn và chuyển giao nhân sự chủ chốt của Tập đoàn; báo cáo Ủy ban để chấp thuận và giao nhiệm vụ cho Tổ đại diện vốn biểu quyết thông qua nội dung này tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021 cùng với các nội dung về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, các chỉ tiêu về lợi nhuận, cổ tức theo đúng quy định.

Về công tác tái cơ cấu trong thời gian tới, Tập đoàn cần bám sát các nội dung được xây dựng tại Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2021- 2025. Đặc biệt, chú trọng công tác xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể sử dụng, khai thác nguồn lực sẵn có của Tập đoàn về đất đai, chuyển đổi phát triển khu công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao; Xây dựng danh mục, kế hoạch chuyển nhượng vốn, thoái vốn tại Công ty mẹ - Tập đoàn, đầu tư vốn tại các công ty con để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt và tạo điều kiện cho Tập đoàn chủ động triển khai theo phân cấp được pháp luật quy định, đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch.

“Trong giai đoạn 2021 - 2025, Tập đoàn cần tiếp tục phát huy bề dày truyền thống, xứng đáng là lá cờ đầu của ngành nông nghiệp Việt Nam. Ủy ban sẽ sát cánh, đồng hành hỗ trợ Tập đoàn, là cầu nối với Chính phủ, Bộ, ngành tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách để Tập đoàn đảm bảo hiệu quả tăng trưởng” – Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh khẳng định.

*Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch Hội đồng quản trị VRG phát biểu khai mạc Hội nghị
Ông Huỳnh Văn Bảo – Tổng giám đốc VRG báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020
Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Cảnh trao Cờ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho các đơn vị trực thuộc VRG có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020

P.V

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này