Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

TRUNG TÂM THÔNG TIN

Thứ sáu, Ngày 08/09/2017
Media

VRG phát động phong trào thi đua kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả

27/04/2020

Mới đây, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã phát động phong trào thi đua đến toàn thể người lao động theo Chỉ thị 01/CT-UBQLV của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, mục tiêu nhằm hoàn thành cao nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020.

Ảnh minh họa

Thi đua trên mọi lĩnh vực, ngành nghề

Trong năm 2020, VRG tiếp tục thực hiện hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu Tập đoàn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bao gồm vận hành tốt hoạt động của VRG theo mô hình công ty cổ phần, tăng cường quản trị doanh nghiệp, thoái vốn các công ty đã đủ điều kiện và sắp xếp lại cơ cấu doanh nghiệp để tạo nguồn vốn đầu tư phát triển, nâng cao hiệu quả quản lý.

Để thực hiện phong trào thi đua, các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế, tăng cường công tác quản lý, tổ chức sản xuất và tiếp tục thực hiện các giải pháp linh hoạt cho từng vùng trong công tác quản lý kỹ thuật nông nghiệp từ vườn cây đến quản lý chuyên ngành, nhằm thích nghi và ứng phó với các khó khăn trong sản xuất. Có giải pháp tiết kiệm chi phí thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị ngay ở bước lập kế hoạch đầu năm, để kiểm soát suất đầu tư, hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo hiệu quả trong điều kiện giá cao su còn thấp như hiện nay.

Quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả đất đai, triển khai quản lý thủ tục các dự án đầu tư, chăm sóc tốt vườn cây khai thác chế biến và kinh doanh trong nước và ngoài nước. Thực hiện luân canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, bao gồm cả cây rừng gỗ lớn với những diện tích cao su hiệu quả thấp, đặc biệt cây trồng đủ điều kiện ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Tiếp tục trồng xen trên hàng và vùng cao su ở các nơi có điều kiện để nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Triển khai rộng rãi trồng xen cây rừng để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và tạo nguồn nguyên liệu cho các nhà máy gỗ của VRG.

Tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại, khai thác, mở rộng thêm thị trường mới trong và ngoài nước, tăng cường công tác thu mua để tăng doanh thu, lợi nhuận, đảm bảo tiền lương công nhân. Các đơn vị mới đưa vườn cây vào khai thác chủ động tìm kiếm thị trường, hợp tác, học hỏi các công ty có kinh nghiệm và tuân thủ hướng dẫn của Tập đoàn trong công tác tiêu thụ, quản lý chất lượng. Tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu cao su của đơn vị, của Tập đoàn gắn với thương hiệu Cao su Việt Nam.

Chú trọng sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Song song với đó, năm 2020, Tập đoàn cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của các nhà máy sản xuất gỗ và gỗ nhân tạo (MDF, HDF…). Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp của VRG. Đặc biệt quan tâm đến triển khai các dự án nông nghiệp công nghệ cao, chủ động rà soát quy hoạch và mở rộng quy mô đầu tư, tích cực tìm kiếm đối tác để hợp tác nâng cao hiệu quả sử dụng đất, lưu ý đến các đối tác có tiềm năng, thương hiệu tốt, từng bước tiếp cận về kỹ thuật, thị trường để dần tiến tới đầu tư và kinh doanh.

Tập trung phát triển Tập đoàn theo hướng phát triển bền vững, vì cộng đồng, đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế trong các lĩnh vực môi trường, quản lý rừng bền vững….Thực hiện hoàn thành để đạt chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC và các chứng chỉ quản lý rừng bền vững khác trong thời gian sớm nhất, đầu tư an sinh xã hội gắn với mục tiêu bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội.

Tăng cường công tác giám sát, quản lý vốn đầu tư, quản lý tài chính để đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả cao, đúng quy định tại các đơn vị.

Chú trọng vận động người lao động tích cực, năng động, sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học và tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính.

Hà Anh

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này