Truy cập nội dung luôn
ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

TRUNG TÂM THÔNG TIN

Media

Trục liên thông văn bản điện tử của Ủy ban: Hướng tới giải pháp tổng thể tích hợp, chuẩn hóa, liên thông dữ liệu

22/05/2020

CMSC Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã có Quyết định số 236/QĐ-UBQLV phê duyệt và triển khai Đề án Trục liên thông văn bản Ủy ban Quản lý vốn nhằm hướng tới cung cấp giải pháp tổng thể tích hợp, liên thông dữ liệu văn bản.

Quán triệt nhiệm vụ xây dựng chính phủ điện tử, Trục liên thông văn bản quốc gia

Trục liên thông văn bản được triển khai phục vụ việc gửi/nhận văn bản điện tử giữa các Tập đoàn, Tổng công ty với Ủy ban.

Đề án nhằm hướng tới cung cấp giải pháp tổng thể tích hợp, liên thông các dữ liệu văn bản từ các hệ thống quản lý văn bản tại các tập đoàn, tổng công ty có vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban, các bộ ngành địa phương. Cung cấp khả năng chuẩn hóa, tích hợp, kiểm soát, đảm bảo hiệu năng trao đổi thông tin thống nhất, giúp Ủy ban phát triển các hệ thống ứng dụng theo cấu trúc dịch vụ, hỗ trợ quản lý kết nối tới các hệ thống bên ngoài của các bộ, ngành, địa phương. Cung cấp giải pháp bảo mật, an toàn an ninh hệ thống để đảm bảo an toàn với dữ liệu trao đổi trên Trục liên thông văn bản theo các quy định hiện hành. Bảo đảm khả năng vận hành, quản trị hệ thống, đáp ứng được nhu cầu phát triển, tạo lập môi trường điện tử để giám sát, quản lý công việc và phục vụ chỉ đạo điều hành của Ủy ban và doanh nghiệp.

Về nguồn lực thực hiện, Trung tâm Thông tin thuộc Ủy ban và các Tập đoàn, Tổng công ty cùng phối hợp thực hiện theo nguyên tắc xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Trong quá trình thực hiện Đề án Trục liên thông văn bản, Chủ tịch Ủy ban yêu cầu Trung tâm Thông tin chủ trì, phối hợp với các Tập đoàn, Tổng công ty và các đơn vị có liên quan để triển khai bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, đúng quy định của pháp luật.

Quản lý, vận hành “Trục liên thông văn bản” bảo đảm an toàn, thông suốt; thực hiện giám sát an ninh, an toàn thông tin theo quy định của pháp luật.

Xây dựng Quy chế tiếp nhận, xử lý phát hành và quản lý văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản, đồng thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn và hỗ trợ sử dụng đối với các Tập đoàn, Tổng công ty.

Tổ chức kết nối, liên thông văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản với các hệ thống quản lý văn bản, hệ thống trung gian khác để gửi nhận văn bản điện tử theo quy định pháp luật.

Chủ trì, phối hợp với các Tập đoàn, Tổng công ty và đơn vị có liên quan tổng kết, đánh giá hiệu quả của Trục liên thông văn bản, đồng thời chủ trì hướng dẫn, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai, vận hành Trục liên thông văn bản.  

Xem chi tiết Quyết định 236/QĐ-UBQLV tại đây

Lê Nam

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Địa chỉ: Số 6 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 08049558 - Fax: 08049585

Website:www.cmsc.gov.vn

Email: ubqlv@cmsc.gov.vn

Giấy phép: Số 132/GP-TTĐT ngày 26/7/2019

Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp" hoặc

"cmsc.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này